Wednesday, April 28, 2010

Ngalakar Kade Kupi

Salamat batamu sabayaatn diri', adik-baradik, sakamarukatn, sakarayungan, sasuku-sakat diri' ngan sabinuaan.

Angat lalu rasa'e ari nyian sampe ana' babaju duduk ngadapik air kupi. Damia ang maok ditulisa' makhe pakalakaratn ngan paredongan sabayaatn diri' auk. Aku sabanare coba-coba bah nulis makhe bahasa diri' Salako, baajar bah. Kalo maok diri' paredongan gaunange tantang tulisatn bahasa diri' Salako nyian, diri' kana duduk samejaatn sacara taratur (formal) baruk muih jaji karajaan jukut ja'ia.

Ikut kajian urakng-urakng ang pakar bahasa ngan linguitik, bahasa Salako, Ahe, Kanayatn koa sabanare tagolong damp kalompok bahasa "Malayic Dayak" atopun sabage bahasa asal rumpun bahasa laut ang dimakhe ari nyian. Aku rasa cukup bangga lalu sabab ada ugak asal-usul bangsa diri' ang dapat diri' ngakok damp nagari diri' nyian.

Damp diri' baredokng ngan ngalakar nyian, kalo ang sidi diri' maok ngakok asal-usul bahasa diri' ang paling sesuai sabage bahasa asal rumpun bahasa laut di nusantara nyian, diri' kanalah sabanare ngangkatatn bahasa diri' nyian, patama-patama'e tulisatn ang bastatus saragam ang diri' makhe di saluruh binua diri' ang ada di Londok koa...auk jama'e kek?

Udah dohok....maok barangkat ugak sakajap, batamu agik diri' sambel nyocok kupi mantak di samikh nyian.

Tuesday, April 27, 2010

Ahai Naremang ngan Ngarege ku nyian bala SALAKO'a

Ooooooo aiiiiiiii.....siakng maam, ampat di dini ari sampe ka patakng utatn gaunange de, ana' ugak batamu. Antah kamaya'atnik tohe sisak-sisak  nyian. Dah puas rasa'e bagagok, ana' ugak namu. Abis udah siganap utan ku ngaimak, tapi bah ana' ugak de. Sige-sige'e pun ana' ugak. Koa susahe je kitak'e kalo karaja ngarege ngan naremang nyian, bagagok sisak-sisak ngan sige-sige dangan, kalo nasib bato adalah namu, kalo ana' puakng kapopoknganlah jaji'e de.....


Udah patakng lalu utan de, puakng bakakap unang nyian. Koalah bodo ku sandirik ugak gaunange de, ba'ikh babahata cholop ta'i. Auk jamaya' bah, tauk rampuh ajak auk.....bakakap pun bakakp lah, asal namu maraga sak puakng. Parut pun dah bakareyok lalu nyian,....kaparatn. Ampus taiyamp kahe nabanan amok sak makatn tangahari ajak...saepetatn  balaok samba ngan ikatn karikng gonjeng ajak.


Nang kapak lalu rasa'e paha ku nyian, apak paha agik abis ba'apakatni'. Sakit ngan padih lalu rasa'e. Rangit pun mangkak kajar nangungi' tarenyek....eeeee payah lalu jai'ia. Maok golong ngak rokok, timako pun dah kaabisatn nyian. Gangokng pun dah tawar lalu.....aik ku pun dah abis.Susah.....

Lalu ka jaramik agik nyian, bapadihatni' angan nyian abis kana se'et daukng amakng...mae ana'...ngarampek lalu nyian, abis saganap tungur di ngalantaki'. Beberku pun badoyo de...kana panter bala anak-anak kayu di jaramik nyian. Nasib bah mataku nyian masih tarakng, dapatlah ugak medo-medoi' rampekatn-rampekatn dangan ang bagagok mangala di jaramik nyian.

Bukatn nya dameiya gaunange, gaik ugak bah basorakng-sorakng bajaatn utatn dah ramang-ramang ja'ia. Hehehe...nyaramang ugak ba bulu de nangar bunyi-bunyi jukut antah barantah koa....ditamahi' ngan bayang-bayang segenak kayu masa ramang-ramang ja'iatn...uuuu maok batalambak oooo....


kuuuurrrrak sumangate..ame kau layo ayap....dah ngaramus ka rumah aku.